HARGA INDIVIDU VS COMPANY

Ketentuan Harga Jagoan Sewa

Di JAGOAN SEWA, ada kebijakan perbedaan harga antara Penyewa Individu / UKM dengan Penyewa NON Individu di mana Jagoan Sewa memberikan subsidi / keringanan harga sewa untuk customer dari kategori Individu sebagai bentuk kepedulian kami terhadap UKM / Penyewa Individu.

Di foto ini adalah perbedaan yang berlaku untuk kategori Individu dengan NON Individu. Jika masuk dalam kategori Individu / UKM, Jagoan Sewa tidak akan mengeluarkan Invoice. Kami menyarankan agar Penyewa dari Company memberikan informasi yang tepat di awal sewa sehingga kami dapat memberikan invoice untuk kepentingan data Finance Perusahaan.

Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian informasi dengan yang ada di lapangan, maka JAGOAN SEWA berhak untuk melakukan penyesuaian harga / menarik subsidi harga yang telah diberikan di awal.

Jika lokasi pengiriman di area gedung perkantoran ataupun Mall namun Penyewa merupakan partisipan bazaar UKM / Pop Up Bazaar di tempat tersebut, akan tetap mengikuti harga Individual.

Untuk pertanyaan lebih lanjut, Hubungi Kami.